Waarom een persoonlijke horoscoop?

Een sterrenbeeld horoscoop is een bekend begrip als voorspeller voor de toekomst. In veel dagbladen lezen we dit. Een horoscoop kan echter veel meer
betekenen, indien men een persoonlijke horoscoop laat maken door een erkend astroloog.

Een persoonlijke horoscoop geeft meer duidelijkheid en inzicht in uw unieke persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden in de loop van de tijd. Er wordt niet alleen naar uw kansen voor de toekomst gekeken, maar voornamelijk naar uw persoonlijk karakter en uw sterke en zwakke kanten.

Op deze site kunt u meer informatie vinden over wat een persoonlijke horoscoop precies betekent en welke mogelijkheden het u kan bieden.
Diane Ummels is een ervaren astroloog en kan u helpen om een beter inzicht te krijgen in u zelf en hoe u om kunt gaan met persoonlijke, sociale en financiële problemen.

Uw leven krijgt meer diepgang, succes en rust als u rekening houdt met deze nieuwe kennis. De planeten om ons heen hebben elke minuut van de dag een krachtig effect op ons. Van bijvoorbeeld de zon en maan is iedereen zich wel bewust, maar alle andere “planeten” zijn we vergeten.
Deze vergeten hemellichamen beïnvloeden ons dagelijks helaas onbewust. Dit kan problemen geven. Uw persoonlijke horoscoop kan hierbij helpen.

Wat is Astrologie?

Astrologie is de studie van de geaardheid van de mens, een instrument om jezelf beter te leren kennen en anderen beter te begrijpen. Astrologie is een positieve wetenschap. Het is een studie van wat is! Door feitenonderzoek krachten in kaart brengen.
De astrologie ziet de mens niet alleen maar opgebouwd uit erfelijke aanleg en milieu invloeden, maar ook vanuit de toestand van ons zonnestelsel op het tijdstip van de geboorte. Hierbij worden de planeten als de oorsprong van deeltjes van onszelf gezien, waar de mens zowel uit bestaat als ook over kan beschikken.
De astrologie werkt met planeten. Die planeten zijn symbolen voor deeltjes van onszelf. Zo symboliseert de Maan ons gevoel, De Zon ons centrale ik, Mercurius de manier waarop we denken en spreken, Venus de manier waarop we relaties aanknopen en zo zijn er nog een aantal planeten die allemaal deeltjes van onszelf symboliseren en aangeven hoe we met iets omgaan.
De tekens, zoals Ram, Stier, Tweelingen etc. zijn partjes van de hemel. Ieder teken neemt 1/12 van de hemel in beslag. Nu worden aan ieder teken bepaalde eigenschappen toegeschreven, zo ziet men het teken Ram als “snel en vurig” en het teken Stier als “traag en aards”.
Astrologie is een middel tot groei. Het is een prima methode om te komen tot bewustwording.

Het maken van toekomstvoorspellingen:

Uit vergelijking van de geboortehoroscoop met actuele planeetstanden kun je halen of iemand in een bepaalde fase van zijn leven met verschillende energieën te maken heeft. Je kunt dan een inschatting maken van de soort processen en het soort levensgebied waarop dat afspeelt. Je kunt echter nooit een concrete voorspelling doen in de zin van “dat iemand over een jaar zal trouwen en twee kindertjes zal krijgen”. 

Werkwijze en mogelijkheden

Werkwijze
Al mijn horoscopen zijn gebaseerd op uw gegevens;
– Uw geboortedatum
– Uw geboorteplaats
– Uw geboortetijd

Ik werk uw persoonlijke horoscoop aan de hand van deze gegevens uit. Vervolgens wordt er een gesprek gepland van ongeveer twee uur waarin ik uw persoonlijke horoscoop toelicht. Dit gesprek wordt, indien gewenst, opgenomen op tape zodat u later het gesprek kunt terug horen. Deze tape krijgt u mee naar huis naast een formulier waarop uw horoscoopgegevens vermeld staan. Mensen kunnen na verloop van tijd, ongeveer één à twee jaar, een vervolgconsult aanvragen. Dit consult gaat met nameover de toekomst en persoonlijke ontwikkelingen.

Mogelijkheden
Naast een persoonlijke horoscoop voor volwassenen is het mogelijk om een horoscoop voor uw kind te laten maken. Deze horoscoop kan inzicht geven in het karakter van uw kind, zodat u uw kind beter kunt begrijpen en inschatten. Voor problemen op school kan dit een prettige ondersteuning zijn.

Persoonlijke horoscoop

Wat is een persoonlijke horoscoop?
Door de stand van de hemellichamen op een bepaald tijdstip en de verbanden die ze met elkaar hebben in kaart te brengen krijgen we een persoonlijke horoscoop. Zo’nhoroscoop levert gegevens op die de astroloog kan vertalen in een begrijpelijk verhaal. De horoscoop maakt het bijvoorbeeld mogelijk nog latent aanwezige mogelijkheden bij iemand te tonen, maar geeft ook een beeld van bepaalde neigingen die een belemmering kunnen vormen voor de verdere groei. Als je dit weet kan je proberen dit in een meer gewenste richting te leiden.
De horoscoop is individueel en de nauwkeurigheid is afhankelijk van het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Bij de meeste gemeentehuizen is het tijdstip van geboorte op te vragen, indien dit niet bij ouders bekend is.


Waarom een Persoonlijke horoscoop?
Het doel van een horoscoop is het verkrijgen van meer zelfinzicht, dat kan helpen te voorkomen dat iemand in zijn ontwikkeling van zichzelf vervreemdt en daardoor geen vat op zijn identiteit kan krijgen. Bovendien kan het een ondersteuning zijn om tot meer evenwicht te komen. Je karakter wordt gevormd door aanleg, erfelijkheid, opvoeding en omgeving. Een geboortehoroscoop geeft een beeld van iemands aanleg, van wat diep in de mens zit, van eventueel verborgen behoeften en talenten. Alleen al het manifest maken hiervan doet wonderen.
Redenen voor een persoonlijke horoscoop kunnen heel verschillend zijn. Hierbij een willekeurige greep uit de praktijk:
• Een jonge studerende vrouw, vraagt zich in een persoonlijk consult af, of deze studie wel wat voor haar is. Het valt haar zwaar en ze wil weten of ze er mee door moet gaan of moet veranderen van studierichting. Al pratend blijken er ook andere problemen te spelen, waaronder een recent verlies van een van haar ouders en een relatie die uitgegaan is. De nadruk van het gesprek komt daarop te liggen en het effect dat deze zaken hebben op haar zelfvertrouwen en het verloop van haar studie.
• Een getrouwde vrouw is verliefd geworden op een andere man en worstelt met die gevoelens en haar liefde voor haar gezin. Ze heeft het gevoel niet te kunnen kiezen en begrijpt ook niet goed waar die plotselinge verliefdheid vandaan komt. Wij bekijken ook de transits, progressies en solaar van deze periode om te zien wat er op dit moment een rol speelt en wat er in de nabije toekomst voor tendensen zijn en proberen zo om inzicht in de situatie te krijgen. Ook bekijken we de relatie horoscoop, zowel die van haar met haar huidige echtgenoot als die van haar en haar nieuwe vriend om te zien wat hen bindt en waar problemen liggen. Vanzelfsprekend zijn hier een aantal gesprekken voor nodig geweest.
• Een kind heeft het moeilijk op school, het kan niet goed onthouden of is gesloten of angstig. Via de horoscoop kun je vertellen waarom het kind het moeilijk heeft en wanneer daar verandering in komt en hoe je daar het beste als ouder/ leerkracht mee om kan gaan.
• Iemand heeft financiële problemen, alles zit tegen, heeft weinig energie, last van gezondheidsproblemen en is moeilijk aan te sporen tot nieuwe initiatieven. Via de horoscoop kun je heel goed zien wanneer de veranderingen komen en leer je omgaan met deze moeilijke fases in je leven.

Uw Astroloog, Diane Ummels

Ik ben geboren in Auckland, New Zealand in 1955. Op mijn 17de wist ik al dat ik de wijde wereld in wilde en heb mijn tweelingzus en ouders medegedeeld dat ik mijn rechtenstudie en werk op het advocatenkantoor niet langer wenste te continueren. Ik ben voor hele andere zaken in de wieg gelegd, dacht ik. En dat bleek al rap. Via Australië, India en Turkije en nog veel meer landen kwam ik op mijn 20ste, na twee jaar reizen, aan in Nederland. Hier voelde ik me meteen thuis en kreeg ik de kans om me in de astrologie te verdiepen. De eerste horoscoop die er van mij werd gemaakt en de eerste lessen van Leida Arps, laten duidelijk zien dat ik wel reizen moest; had ik toen die reisgevoelens weggedrukt dan was mijn groeipad een heel andere geweest. Mijn leven had dan veel meer hobbels en grotere blokkades gekend. Mensen weten vaak van nature precies wat goed voor hen is, maar angst of misplaatste rationele overwegingen en financiële redenen kunnen een slechte raadgever zijn. Soms moet je de veilige haven verlaten om op het juiste levenspad te komen.

Het leuke van de horoscopie is nu dat ze je daar enorm bij kan helpen. Kennis van jouw unieke planeten constellatie bevestigt datgene wat je eigenlijk al weet en het kan je dan net dat ene duwtje geven om er ook echt naar te gaan handelen. Je kunt het ook naast je neer leggen en ervoor te kiezen door te gaan op de reeds ingeslagen weg. De vrije wil blijft bestaan.
Je blijft het gezondst en je wordt het gelukkigst als je niet steeds tegen de golven van het planetaire krachtenveld in zwemt. Het heelal gonst constant. Het trekt en duwt voortdurend en er zijn steeds weer nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar waarom nog langer wachten? Voorkom onnodige energie verspilling en neem de gegevens en adviezen ter harte.

Elke week ontvang ik maximaal twee cliënten en bestudeer ik zijn of haar horoscoop. Ik vind het boeiend om te zien hoe mensen in elkaar zitten en ben blij dat ik met mijn werk al velen heb kunnen helpen. Het is leuk om de mensen na bijvoorbeeld twee jaar weer eens te zien en te spreken als ze voor een tweede consult bij me aankloppen. Soms willen ze dan nog specifieker uitleg van wat er speelt in hun leven. Of ze willen met behulp van progressies die ik kan maken, horen wat er de komende (bijvoorbeeld drie jaar) aan invloeden zijn te verwachten.

Geen kantoorbaan voor mij in Auckland, maar heel inspirerend werk in Oosterbeek.
Ik hoop u daar te ontmoeten.

“Ik zal er zeker nog een keer een afspraak maken, gewoon omdat het mij rust geeft”

Ik heb heel veel gehad aan de sessies met Diane. Het was voor mijn een leidraad om mijn leven weer op peil te krijgen en een beetje te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan

De gesprekken met Diane zijn rustig en liefdevol. Naast wat zij leest in de horoscoop vind ik ook haar uitleg zeer waardevol

Helemaal beduusd. Wat kon ze me veel vertellen over mijn jeugd mijn verdriet en angsten. Ik vond het zo bijzonder, maar ik heb er ook heel veel aan gehad. Het heeft mij in beweging gezet. Ik ben vaker geweest bij Diane voor en horoscoop. Er is veel gebeurd. Misschien niet allemaal leuke dingen maar wel dingen die moesten gebeuren. Alleen was het de tijd nog niet. Ruim een jaar later valt alles als een puzzel in elkaar. Ik snap nu wat er in mijn horoscoop staat en wat er is besproken

Wanneer er weer eens dingen in mijn leven gebeuren waar die heel lekker gaan of juist niet dan geeft het mij rust om te weten wat er ‘voorspeld’ is en kan ik  rustiger de dingen laten gebeuren. Verzetten heeft zo weinig zin……

Contactformulier

6 + 2 =

Contact

Adres: Diane Ummels heeft haar praktijk in Oosterbeek.

Voor informatie kunt u bellen met:
+31614059628

Email:
dianeummels@gmail.com